Digitalisering av ert dokument- och ritningsarkiv

Vi har i många år genomfört ett stort antal konverteringsarbeten av information i dokument genom att digitalisera dessa, exempelvis från en pappersritning till en modern cad-modell i 3D-teknik, försedd med branschanpassade cad-objekt. Och allt utfört enligt svenska eller internationella standarder och kundkrav.

Varje dokument förses med nya ritstämplar och sökbara texter i dessa. Denna information kan sedan användas för att automatiskt registrera dokumenten i dokumenthanteringssystemet, exempelvis våra Trix-produkter.

Med vårt omfattande tjänsteutbud kan vi förändra ert pappersbaserade ritningsbestånd från passiva pappersritningar till aktiva cad-modeller, som ni kan använda på många olika sätt i er verksamhet.

Exempel är ett bättre underlag för hyres- och städavtal, bättre projekteringsunderlag inför ombyggnader eller ett presentationsmaterial för uthyrningsverksamheten och arealer automatiskt beräknade utifrån intelligenta byggobjekt i ritningen och mycket mer.

En annan typ av digitaliseringsarbeten vi genomför är snabba och enkla konvertering av enstaka ritningar, löpande efter behov. Exempel är några ritningar som skall skickas vidare för projektering, där det blir billigare att leverera färdiga cad-ritningar till projektet.

Insamling av dokumentunderlag

Dokument som skall digitaliseras skall samlas in och registreras i syfte att fastställa omfattningen. I arbetet ingår att grovsortera och transportera underlagen till oss på lämpligt sätt.

Sortering och klassificering

Dokumenten måste sorteras och klassas för att underlätta ordning och reda i arbetet med att etablera det nya arkivet. Sorteringsordningen görs objektsvis, exempelvis per byggnad/våningsplan eller maskin/del/komponent. Vi kan utföra klassificering av dokumenten så att de förses med klassificeringskoder för dokumentklass, typ, tekniskt system och teknikområde, samt eventuellt fler koder. Samtidigt utförs den nödvändiga kontrollen att underlagen har tillräckligt god kvalitet så att informationen är begriplig.

Skanning

Pappersdokument måste skannas med bästa kvalitet för att bilda ett bra underlag för digitaliseringen. Vanligast är att anlita en extern skanningspartner nära det fysiska arkivet för att undvika långväga transporter och de risker för förlust av arkivunderlagen som är förknippande med detta. Vi kan åta oss att genomföra arbetet, så att det kan samordnas på ett smidigt sätt, och i kombination med sortering och klassificering blir det kostnadseffektivt att vi genomför hela arbetet.

Upprättande av underlag för digitalisering

Vissa ritningar behöver kompletteras med uppgifter för att de skall bli ett bra underlag för nya ritningar. Vanligaste uppgiften är tillföra måttuppgifter eller komplettera med större objekt som saknas. Målet skall alltid vara att tillföra de viktigaste objekten som styr de stora dragen i en konstruktion, exempelvis ytterväggar och pelare. Detaljer kan med fördel införas när digitaliseringen är klar, genom att det är enklare att redigera en cad-fil än en skannad fil.

Konvertering till AutoCAD Architecture och Autodesk Revit

Vi sammanställer och instruerar våra samarbetspartners i Indien och Kina hur arbetet skall utföras. Därefter bevakar vi arbetet och för en kontinuerlig dialog med de ingenjörer som genomför arbetet. När de omritade cad-filerna levererats till oss genomförs ett kontrollarbete där vi säkerställer att modellerna har erforderlig kvalitet och att arbetet är komplett i förhållande till de ursprungliga ritningarna och kraven.

Registrering av metadata

Vi kan registrera all metadata för de aktuella dokumenten. Metadata i ritstämplar kan läsas direkt om vi använder anpassade ritstämplar från början. I arbetet registreras de uppgifter vi fått tillhanda eller samordnat i uppdraget.

Informationskontroll

Slutkontroll av hela omfattningen görs utifrån krav och branschstandarder. Arbetet görs i huvudsak när inläsningen till Trix-databasen sker. Detta eftersom det finns funktioner som understödjer detta.

Leverans och import av informationen

Inläsningen till Trix-databasen är det sista steget före slutleverans. Arbetet görs i regel med inläsning av information som redan genomgått all kvalitetstester hos oss. Om informationen skall synkroniseras med befintlig sker det i kundens databas.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga droger kan anledning erektil dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din apotekspersonal.