Skapa ordning och reda på strategisk information

En av svårigheterna med informationsstrukturering är att finna den grundläggande struktur som inte bara skall fungera idag, utan dessutom vara framtidssäkrad. Alltför ofta så införs en metodik som efter några år är överspelad. Det är därför väldigt vanligt, nästan standard, att varje användare har sin egen struktur på både pappersbaserad och digital information, något de gör för att kunna hantera sin uppgift. Med varierande kvalitet, sökbarhet och tillgänglighet!

Resultatet blir att organisationen tillåter svåröverkomliga informationsöar. I ett rent konkurrensperspektiv är det helt förkastligt, och kommer att straffa sig via sämre ekonomiskt resultat i verksamheten.

Dagens teknik underlättar en mer mångfasetterad och anpassningsbar metodik. Allt från total fritextsökning, som ofta leder till en orimlig omfattning av sökträffar, till gårdagens begränsade omfång av sökord, som leder till det omvända. Så kombinationen är bäst, alltså lite tvång, mycket struktur och frivillig sökning ur en basstruktur som alla i verksamheten känner till.

Traditionellt används gärna ämnesbeskrivningar på dokument, alltså indelning i klasser och typer. Kring detta går att finna en stor omfattning egna, branschspecifika och även internationella standarder. En branschvis klassificering i olika nivåer är också ett relativt vanligt sätt att skapa informationsstrukturer.

Mer modern teknik är att söka efter nyckelbegrepp i en stor informationsmassa. Sökning på internet är en typiskt sådan, att exempelvis ”tagga” bilder i Facebook en annan.

Detta i kombination med den traditionella metodiken skapar dessutom samband som kan bevaras som relationer mellan de olika informationsmängderna i ett databasbaserat arkivsystem.

Informationen måste indelas med olika sökbegrepp, det vill säga den måste struktureras väl. Mödan med detta arbete betalar sig i den goda ordningen, som ger snabb tillgång. Detta gäller särskilt strategisk information, som ofta utgör beslutsunderlag till viktiga beslut i verksamheten.

Vi arbetar med informationsstrukturering oftast utifrån befintliga informationsmängder. Dessa anpassas till en uppdaterad och reviderad strukturering, som innehåller en möjlig kombination av det befintliga och det nya. Våra egna Trix-produkter används med fördel som verktygen som stödjer denna informationsstrukturering.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.