Mark Kn reviderar bygglovsarkivet

Mark Kn använder Trix Organizer hos många förvaltningar. Hos bygglovsarkivet har systemet länge varit i drift. En stor del av det befintliga pappersarkivet, ca 50 000 dokument, skannas och läggs in i en uppdaterad Trix Organizer 6.

Affären omfattar hela kedjan från skanner till registrering och överlämnande.

Senaste Nyheterna