Mariestads Kn reviderar sitt ritningsarkiv

Mariestads Kn har varit användare av Trix Organizer i många år. I samband med revidering av organisationen görs också en genomgång av ritningsarkivet. En del av arbetet är att uppdatera till Trix Organizer 7 och Trix ProjectAccess 7, en annan del är att kvalitetssäkra både informationen och dess hantering.

 

Senaste Nyheterna