Digitalisering

Modern hantering av information kräver en digital och sökbar strukturering av informationen. Pappersbaserad information i dokumentform är betydligt svårare att utgå ifrån, om nya krav på sökbarhet, tillgänglighet och informationsstrukturering krävs. Genom att skapa en modern digital informationsstruktur skapas förutsättningarna för en optimal digital informationshantering. Det lönar sig därför ofta att ta ett helhetsgrepp om verksamhetens information, i syfte att skapa en långsiktig lösning med ett digitalt perspektiv. Helt enkelt för att slippa leta i flera parallella arkiv. Värderar man verksamhetens effektivitet och konkurrenskraft så skall rätt information vara snabbt tillgänglig.

Digitalisera hela ert dokument- och ritningsarkiv

Vi erbjuder digitalisering av ert dokument- och ritningsarkiv, från pappersdokument eller från pappersritningar, till moderna sökbara digitala dokument eller cad-modeller i 3D-teknik. De förses med standardiserad och intelligent sökinformation efter ert behov, och enligt gällande standarder.

Ritningsrevidering med asiatiska partners

Vi har sedan mer än 10 år en omfattande verksamhet, där vi samarbetar med flera asiatiska partners. På detta sätt kan vi erbjuda en relativt kostnadseffektiv omvandling av ert ritningsbestånd eller ett löpande underhåll av mindre revideringar. I denna process tar vi hela ansvaret över hanteringen så vi är den kontakt ni har under arbetets gång. Därmed säkerställer vi också de överenskomna kvalitetsmålen.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder finns i alla branscher med stor omfattning pappersritningar som behöver digitaliseras, eller dåliga CAD-ritningar som måste ritas om. Se några exempel nedan:

Mer om ritningsrevidering

Tack vare vår verksamhet i Asien erbjuder vi en hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Alla arbeten genomförs med stöd av välutvecklade procedurer, vilket skapar repetitiva genomföranden som har trimmats under lång tid. Vi utför arbeten på alla våra marknader, såväl Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Med ett avtal kan ni få tillgång till våra digitaliseringstjänster i det dagliga arbetet. Läs mer…

Tilläggstjänster som skapar mervärden

Detta innebär exempelvis att utifrån ert ritningsbestånd tillföra objekten olika egenskaper i form av sökbar information, som ni därefter kan använda på många olika sätt i verksamheten. Exempel är ett bättre projekteringsunderlag inför renoveringsarbeten i byggnader, ett presentationsmaterial för uthyrningsverksamheten och areaunderlag för att skapa hyreskontrakt eller göra energiberäkningar och mycket mer. Läs mer…

Kontrollmätning och 3D-skanning av byggnader och objekt

Det är vanligt att ritningar inte överensstämmer med verkligheten för objekten, vilket försvårar när de skall användas för att representera dessa. Ett sätt att förbättra situationen är att inventera på plats med de befintliga ritningarna som grund. I första hand kan utrymmens omfattning och utbredning kontrolleras, men också att måtten stämmer på såväl hela byggnaden som varje utrymme. Läs mer…

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få droger, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din farmaceut.