Kontrollmätning och 3D-skanning av byggnader och objekt

Med modern 3D-skanningsteknik kan verkligheten för objekten dessutom mätas in genom 3D-skanning, vilket faktiskt leder till att nya ritningar kan skapas direkt ur skanningsresultatet. Något dyrare men betydligt effektivare.

Moderna 3D-skanners kan med stor exakthet mäta och registrera det verkliga utseendet i en fastighet. Det är möjligt att både skanna utsida och insida genom att binda ihop de punkter varifrån mätningen görs. Och genom att skannern tar bilder av verkligheten kan en cad-operatör utifrån ett sammansatt punktmoln i 3D, skapa ritningar med stor exakthet.

Detta är ett modernt och effektivt sätt att slippa från felaktiga ritningar, som ändå inte representerar verkligheten, vilket kan äventyra ett digitaliseringsprojekt. Men är också ett tidsslukande och därmed ett dyrare alternativ.

Något billigare är kontrollmätning som kan göras av de objekt där ritningar saknas eller där måttuppgifterna behöver kontrolleras. Vid behov mäts andra mätbara konstruktionsobjekt exempelvis pelare, hisschakt eller trapphus. Antagna mätpunkter bildar en måttkedja som kan överföras på ritningen, där viktiga bärande byggdelar relateras. Detta arbete har som mål att skapa bättre kvalitet på ritningsunderlagen avseende måttriktigheten, inte att skapa en omfattande exakthet per varje inredningsdetalj.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla andra klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få läkemedel, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, även inkluderande många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.