Tilläggstjänster som skapar mervärden

I samma process kan vi också skapa utrymmesdefinitioner och automatiskt beräkna utrymmen enligt svensk standard eller internationell standard, och som kan överföras till andra förvaltningssystem. Även utrustningar kan definieras och identifieras och sedan överföras.

Varje digitaliseringsinsats kan kompletteras med tillägg som direkt skapar användbarhet vid leverans. Det är att förse dokumenten med användbara texter i form av strukturerade egenskaper. Dessa kan sedan användas för sökning och informationsstrukturering i kundens system. Detta skapar ytterligare mervärden, som kan utnyttjas i er verksamhet.

Exempel på fastighetsritningar är att skapa utrymmesareor enligt både svensk och internationell standard, samt att skapa utrymmesidentiteter på ritningen som genererar unika rumsbeteckningar. Dessa kan enkelt bytas ut till faktiska i ett senare skede, men arbetet sker med en oslagbar kostnadseffektivitet. Andra egenskaper är referensbeteckningar och liknande identiteter för utrustningar som redovisas på ritningarna, så att dessa kan användas för sökning.

Vi kan också skapa sökbar information på dokument som i sig inte omarbetas. Exempel är på elscheman, där omritning innebär en felkälla och en risk att felet inte upptäckts. Genom att endast förse dessa med sökbara strängar för exempelvis texter i ritstämplar och konstruktionsobjekt kan dessa snabbt och enkel hittas vid sökning. En billig men effektiv väg att ta hand om dokument med dålig informationsstruktur.

Kontrollmätning av byggobjekten

Vi kan kontrollmäta de objekt där ritningar saknas eller där uppgifterna behöver kontrolleras. I huvudsak mäts huskroppens yttermått vid fasadliven samt, vid behov, andra mätbara konstruktionsobjekt exempelvis pelare, hisschakt eller trapphus. Detta arbete har som mål att skapa bättre kvalitet på ritningsunderlagen, inte att skapa en omfattande exakthet. Arbetet görs normalt genom att debitera en grundavgift per objekt, vanligen en byggnad och därtill ett pris för varje mätpunkt som krävs.

Efterredigering av omritade cad-modeller

Vi kan införa slutredigeringar, exempelvis från inmätningar eller från kompletterande underlag. Oftast är arbetet initierat beroende på skillnader mellan ritning och verkligheten. Omfattande redigeringarna är enklare att utföra med de nya cad-modellerna som grund.

Utrymmesbestämning på ritningarna

Vi kan genomföra utrymmesbestämning på ritningarna. Dessa förses med ett rumsnummer och beskrivning. Finns inga gällande utrymmesidentiteter på ritningarna förses de med en unik kod och löpsiffra som senare kan bytas ut. Vi kan också definiera lägenhetsnummer på liknande sätt. Dessa utrymmesdefinitioner kan därefter exporteras för vidare behandling.

Ritningstäckningskontroll

I samband med inläggning av arkitektritningar för byggnader, kan vi genomföra en täckningskontroll, vilket innebär att vi kontrollerar att de ritningarna vi registrerar representerar hela byggnaden med avseende på samtliga planer, fasader och sektioner. I de fall där det saknas ritningar skapas dessa som tomma dokument, med en markering som påvisar saknaden. Så att dessa kan kompletteras i efterhand.

Anpassning till standarder och krav

Vi kan anpassa ritningar efter krav i gällande leveransspecifikation eller motsvarande kravdokument. Syftet är att det digitaliserade underlagen skall följa uppsatta krav, även om underlagen inte gjorde det initialt.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika droger online. Cialis är en läkemedel som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunction, även inkluderande många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din farmaceut.