Fastighet

Produkten av fastighetsförvaltning är utrymmen som kan hyras ut eller säljas. Förvaltare av fastigheter kan uppnå stora fördelar genom att använda ritningar som tydligt och rätt redovisar de utrymmen som ingår i förvaltningen, och som skall tillhandahållas till marknaden. Genom att tillföra relevanta egenskaper på utrymmena, exempelvis golvarea och verksamhetsklass, kan olika typer av kontrakt skapas. Och det görs enklast genom att på ritningen markera de utrymmen som skall ingå i.

Utrymmet i en fastighet är motorn till hyresintäkten som skall genereras. Med god ordning och maximalt utnyttjande ökas intäkterna, och det börjar med digital överblick och optimal hantering av fastighetens information. Exempelvis med ritningen som grund.

Skapat för fastighetsförvaltarens behov

Våra Trix-produkter har skapats för att hjälpa fastighetsförvaltaren att ordna och bevara teknisk information, så att den håller hög kvalitet och är tillgänglig då behov uppstår. Det är en relativt komplex och omfattande uppgift, som dessutom blir än mer komplicerad av behovet av många revideringar. Trix-produkterna har unika funktioner för att underlätta detta, som snabb sökning via särskilt snabba sökfunktioner och möjlighet att skapa informationsstrukturer efter kundens krav.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder finns som fastighetsägare, förvaltare, hyresbolag, städbolag, sjukhus, butikskedjor m fl. Se några exempel nedan:

Skapa utrymmen och kontrakt

Utrymmen är fastighetsförvaltningens huvudobjekt. Dessa skall hyras ut eller säljas, och genererar intäkter. De måste också underhållas och ibland renoveras. Genom optimal kontroll på både kort och lång sikt förbättras kvaliteten och effektiviteten och därmed också vinstgenereringen. Läs mer…

BIM-information efter eget val

De olika egenskaper som passar in i fastighetens förvaltning kan i regel tas fram ur ritningen, eller tillföras under projekteringen. Eller tillföras ritningarna som en särskild insats. Möjligheterna att förse utrymmen och andra fysiska objekt med verksamhetsstödjande egenskaper, öppnar möjligheter till en bred digital hantering, där ritningen ger en oöverträffad översikt. Och det skapar ökad tillgänglighet för fler och gör det lättare att hitta och hålla informationen uppdaterad. Läs mer…

Skapa energideklarationer

Varje fastighet skall ha kontroll på sin energiåtgång för exempelvis uppvärmning. Informationen skall redovisas till myndigheterna och förbättringar initieras och genomföras. Arbetsprocesser för effektiv hantering är viktiga, och möjligheterna med digital hantering är stora. Läs mer…

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunction, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din farmaceut.