Energideklarationer

Energi skall deklareras enligt myndighetsdirektiv, vilket gäller hela EU-området. Bakgrunden är en önskan och krav att kunna energioptimera och främja en förbättring av energiprestanda i byggnader inom gemenskapen. Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. All energi som används för detta under ett helt år summeras och divideras med husets uppvärmda yta. energiåtgången anges i antalet kilowattimmar (kWh) som förbrukas per kvadratmeter, så energiprestandan uttrycks i enheten kWh/m2 och år.

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp, och energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. I Trix-produkterna kan detta anges på ritningen per utrymme, och därmed kan en rapport snabbt beräkna energiprestandan.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals andra läkemedel online. Cialis är en läkemedel som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns flera andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, även inkluderande flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din apotekspersonal.