Utrymmen och kontrakt

Med modern teknik kan utrymmet hanteras effektivt på alla sätt. Arbetet med att skapa och uppdatera olika kontrakt, för exempelvis hyra eller städning, förenklas. Och de kan göras med en bättre överblick eftersom de kan visas grafiskt direkt på ritningen, utan krav på uppdateringar av olika system. Rapporter kan skapas, både med grafisk presentation och i listform.

Utrymmen kan förses med valfri omfattning av egenskaper för exempelvis hyra, städning, energi eller fördelningsnycklar. Arbetet påbörjas med fördel när en ritning ritas om, antingen via en platsbesiktning eller en 3D-skanning av den aktuella byggnaden. Men det går också att börja med en vanlig skannad ritning.

Utrymmet på ritningen kan förses med andra länkar som via symboler länkas till dokument. Det kan vara protokoll med anmärkningar eller bilder som visar saker i rummet eller ett fel exempelvis en vattenläcka.

Digitalisering

Skapa digitala utrymmen

Utrymmen kan skapas från ritningen. Genom att hela ritningsbeståndet digitaliseras till CAD-ritningar med byggobjektbaserade beståndsdelar, kan utrymmen skapas enligt svensk och internationell standard. Exempel på basareauttrycken NTA, BTA och BRA, som kan beräknas med automatik. Se mer under Digitalisering.

Lägenhetsskisser på webben

Likasom utrymmen kan lägenhetsskisser skapas, och genom att förse dessa med en lägenhetsidentitet, kan de överföras till ett bosökningssystem på webben.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få droger, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din apotekspersonal.