Kvalitetsledningssystem

Vi följer en policy vars syfte är att säkerställa kvaliteten i varje åtgärd. Policyn gäller såväl metoder för genomföranden av projektarbeten som interna rutiner. Kvalitetssäkringen ska leda till högre kvalitet och bättre ekonomi. Vårt kvalitetsledningssystem kallas PTS Quality.

Provanum AB samt dess dotterbolag Trix Systems AB och Trix Systems Inc arbetar med kvalitetsledningssystemet för att säkerställa kvalitet och för tidsoptimering av ingående arbetsinsatser.

Detta ska skapa fördelar för våra kunder i form av hög kvalitet till lägsta möjliga kostnader. För oss själva ska det innebära en kontinuerlig utveckling av vår lönsamhet och av våra produkter och tjänster, på både kort och lång sikt.

Kvalitetskravet ska genomsyra all verksamhet och efterlevas genom dokumentering av processer och resultat. Processer beskriv genom flödesscheman och rutiner och resultat följs upp genom checklistor och kontrollplaner. Kvalitetsledningssystemet följs upp genom löpande förbättringsåtgärder via ett rapporteringssystem. Kvalitetsledningssystemet följer standarden EN ISO 9001:2008.

Våra affärsprocesser visas i nedanstående bild. Läs om vårt kvalitetssystem PTS Quality i broschyren.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals övriga läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla andra anmärkningar. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns flera andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.