Offentlig förvaltning

De publika arkiven omfattar ett brett behov, allt från viktiga mötesprotokoll till långtidsarkivering av handlingar som skall bevaras till eftervärlden. De arkiv som innehåller ritningar och andra tekniska dokument kräver speciell hantering kring tillgänglighet och långtidsarkivering samt gemensamma arkiveringsstandarder.

Förvaltning av vårdlokaler eller bygglovsarkiv ställer särskilda krav på god ordning, tillgänglighet och sekretess. Långtidssäkring av arkivets information likaså. Och även ökade krav på publik tillgänglighet över internet dygnet runt.

Skapat för arkivförvaltarens behov

Våra Trix-produkter har skapats för att hjälpa arkivförvaltaren att ordna och bevara teknisk information, så att den håller hög kvalitet, arkivbeständighet över lång tid och är tillgänglig då behov uppstår. Det är en relativt komplex och omfattande uppgift, som dessutom blir än mer komplicerad av den digitala och snabba förändringen det medför. Trix-produkterna har unika funktioner för att underlätta detta, som generering och hantering av långtidssäkrade filformat som cals, jedmics och pdf/a, samt möjlighet att skapa informationsstrukturer efter kundens krav.

Långtidssäkrade arkiv

Myndigheternas arkiv är oftast förbundna till arkiveringskrav kring långa arkiveringstider, helst 50 år eller. Detta innebär att såväl att såväl sökinformation som dokumentets fil skall vara säkrad för långtidslagring. Detta innebär att myndigheterna färdiggallrade arkiv skiljer sig från andra arkiv genom att lagrade dokument skall finnas tillgängliga för all framtid. De är dessutom i regel produkter av inkomna och handlagda ärenden, vars dokumentation aldrig uppdateras utan varje version lagras separat.
För att uppfylla långtidslagringen måste filformaten vara avsedda för detta. Och arkivinformationen skall följa en viss struktur för att kunna överföras till andra system, exempelvis hos myndigheter. Våra arkiv kan hantera både cals, jedmics och pdf/a. Dessa kan sparar tillsammans med metadata som är standard för långtidsarkivering. Alla verktyg finns för denna hantering. Med detta som grund är det möjligt skapa långtidsarkiv enligt gällande standarder.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder finns som fastighetsägare, förvaltare, hyresbolag, städbolag, sjukhus inom statlig, landsting och kommun. Se några exempel nedan:

Lokalförvaltning

Lokalförvaltning är en del av den offentliga verksamheten. Den skiljer sig inte från annan fastighetsförvaltning, så se under Fastighet.

Bygglovsarkiv

Bygglovsarkiv skiljer sig från andra arkiv genom att lagrade dokument skall finnas tillgängliga för all framtid. De är dessutom produkter av inkomna och handlagda ärenden, vars dokumentation aldrig uppdateras utan inkomna igen lagras de åter.

För att uppfylla långtidslagringen måste filformaten vara avsedda för detta. Och arkivinformationen skall följa en viss struktur för att kunna överföras till andra system, exempelvis hos myndigheter. Läs mer…

Förvaltningsarkiv för lokal, gata och mark

När det gäller teknisk informationshantering inom fastighetsförvaltningen hos den publika verksamheten skiljer den sig inte särskilt mycket från motsvarande på den privata sektorn. Samma sak när det gäller för gata och mark med flera. Lösningar med Trix-produkterna finns.

Publik tillgänglighet till arkiven

Fastighetsförvaltningen inom den publika verksamheten skiljer sig inte särskilt mycket från motsvarandepå den privata sektorn. Läs mer…

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla övriga anmärkningar. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få läkemedel, som Cialis, från webben? Det finns flera andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga droger kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din farmaceut.