Personliga uppgifter och avtal

Skydd av personlig information

Provanum AB är förpliktigat att skydda dina personliga uppgifter och att använda teknik som ger dig som användare den bästa och säkraste online-upplevelsen. Denna programförklaring gäller Provanum AB webbplats och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Provanum AB webbplats, förstår och accepterar du de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.

Insamling av personlig information

Provanum AB kan insamla personlig information, såsom e-postadress, namn, adress och telefonnummer. Provanum AB kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och mjukvara som automatiskt kan samlas in av Provanum AB. Denna information kan vara: din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, access-tid och extern webbadress. Denna information används av Provanum AB för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Provanum AB webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan känslig information genom Provanum AB öppna meddelandeforum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Provanum AB läser ingen av din privata online-kommunikation.

Användande av personlig information

Provanum AB samlar och använder personlig information för att kunna driva Provanum AB webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Provanum AB använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Provanum AB och deras partner. Provanum AB kan också kontakta dig genom enkäter för att ta reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Provanum AB håller reda på vilka sidor som besöks i Provanum AB, för att veta vilka sidor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Provanum AB kommer endast lämna ut din personliga information, utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda Provanum AB eller andra användares rättigheter.

Användande av cookies

Provanum AB portal använder ”cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Exempelvis om du anpassar Provanum AB sidor, eller registrerar dig hos Provanum AB, hjälper en cookie Provanum AB att komma ihåg den informationen. När du återvänder till Provanum AB webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i Provanum AB webbplats.

Säkerhet och personlig information

Provanum AB skyddar din personliga information från obehörig tillgång eller användning. När personlig information (såsom kreditkortsnummer) skickas till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av protokollet Secure Socket Layer (SSL).

Förändringar av denna programförklaring

Provanum AB kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Provanum AB rekommenderar dig att då och då läsa igenom denna programförklaring för att vara uppdaterad om hur Provanum AB skyddar din personliga information.

Kontaktinformation

Provanum AB välkomnar dina kommentarer kring denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att Provanum AB inte har levt upp till denna programförklaring eller om du har andra synpunkter, vänligen kontakta Provanum AB via e-post info@provanum.se.

Användarvillkor                                                                      

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Provanum AB

Provanum AB Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Provanum AB.

Provanum AB webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande   villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor   på denna webbplats. Din användning av Provanum AB webbplats bekräftar detta   avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Provanum AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som   gäller för Provanum AB.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Provanum AB webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (”Links”).   Dessa webbsidor kontrolleras inte av Provanum AB och Provanum AB är på grund   av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan   undantag alla länkar till externa webbsidor. Provanum AB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring   samt skadlig kod i form av virus etc. Provanum AB erbjuder enbart dessa   länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Provanum AB sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Provanum AB webbplats, bekräftar och garanterar du Provanum AB att du inte kommer att använda Provanum AB på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Provanum AB webbplatsen så att det kan skada,   avaktivera, överbelasta Provanum AB eller förstöra andra användares   besök/arbete med Provanum AB webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller   försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Provanum AB webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Provanum AB webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,   forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner.   Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med   större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda   tjänster. Du accepterar att:

  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Provanum AB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Provanum AB sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Provanum AB förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Provanum AB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Provanum AB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Provanum AB sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Provanum AB vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Provanum AB.

FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

All information och alla mjukvaruprodukter och tjänster i eller tillgängliga genom Provanum AB webbplats kan innehålla felaktigheter. Provanum AB frånsäger sig allt ansvar för fel i Provanum AB webbplats samt konsekvenser av del i Provanum AB webbplats.

Kontakt: info@provanum.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Provanum AB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Provanum AB webbplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN

Allt innehåll på Provanum AB webbplats är: Copyright 2015 Provanum AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Provanum AB Copyright 2015 Provanum AB.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få droger, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektions dysfunktion, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågeställningar om Cialis fråga din farmaceut.