Produktion

Producerande företag lever med stora krav på en obruten produktionskapacitet, med helst inga akuta stopp alls. De måste ha god ordning på dokumentationen för att kunna sköta drift- och underhåll på ett optimalt sätt, och undvika kostsamma produktionsstopp. En god grund och direkt nödvändig förutsättning är att all dokumentation som berör utrustningen i produktionen, är snabbt tillgänglig och riktigt utförd samt gällande. Ritningar och manualer måste snabbt kunna hittas vid såväl akuta fel som vid pågående planeringsarbeten.

Det betyder också att all dokumentation måste genomgå noggranna granskningar vid revideringar, så att arbeten på produktionens utrustning endast utförs med godkänd information som grund.

Våra lösningar omfattar alla nödvändiga delar kring funktionalitet, kvalitet, ökad tillgänglighet och metoder för kontrollerad förändring av all dokumentation över produktionsutrustningen, oavsett bransch. Se några exempel nedan på viktiga delar i lösningen för produktionsintensiva organisationer.

Skapat för ingenjörens behov av välordnad information

Våra Trix-produkter har skapats för att hjälpa ingenjören att ordna och bevara teknisk information, så att den håller hög kvalitet och är tillgänglig då behov uppstår. Det är en relativt komplex och omfattande uppgift, som dessutom blir än mer komplicerad av behovet av många revideringar. Trix-produkterna har unika funktioner för att underlätta detta, som snabb sökning via särskilt snabba sökfunktioner och möjlighet att skapa informationsstrukturer efter kundens krav.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder finns inom energi, olja & gas, tillverkning, montering, kemisk, gruva m fl. Se några exempel nedan:

Energiproducenter

Energiproducerande företag har en viktig samhällsuppgift och höga krav på obruten drift, så att energin kommer kunderna tillgodo under dygnets alla timmar. Utrustningens dokumentation måste finnas tillgänglig med sekundsnabb sökning och till rätt release. Vid ändringar krävs omfattande kontroller av de genomförda förändringarna innan de kan godkännas. Läs mer…

Anläggningsmärkning

De utrustningar som ingår i en tillverkningsprocess skall ha tydlig och strukturerad anläggningsmärkning så att drift- och underhåll blir effektiv. Läs mer…