Energiproducenter

Energiproducerande företag har en viktig samhällsuppgift och höga krav på obruten drift, så att energin kommer kunderna tillgodo under dygnets alla timmar. Utrustningens dokumentation måste finnas tillgänglig med sekundsnabb sökning och till rätt release. Vid ändringar krävs omfattande kontroller av de genomförda förändringarna innan de kan godkännas.

Energibolag har en stor samling tekniska dokument och information att förvalta. Kraven på tillgänglighet och kvalitet på informationen är höga, eftersom felaktigheter kan äventyra driften. Ett onödigt haveri kan kosta mycket pengar. Typiska värden på omfattningar är 50 000 ritningar, 30 000 manualer, 500 riskanalyser och 75 000 utrustningsidentiteter. All denna information länkas samman så att sökningar kan snabbas upp genom referenser mellan informationen.

Det är inte möjligt att hantera denna mängd information manuellt längre. Konkurrenssituationen i kombination med dagens höga kvalitetskrav sätter stopp för det. Inte heller kan otillåten förändring av granskad och godkänd information tillåtas. Har man väl funnit en god ordning skall den bibehållas och förbättras, inte raseras genom ogenomtänkta inleveranser eller kopiering av information utom kontroll.

Den digitala omfattningen av teknisk information i kombination med marknadskraven ovan innebär att endast robusta funktioner som verkligen stödjer de aktuella arbetsprocesserna kan göra nytta. Alla förenklingar och personbundna lösningar av de uppställda behoven kommer inte att långsiktigt säkerställa kraven.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla andra klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få droger, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunktion, inklusive flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.