Projekt

Huvudsyftet med en projektsajt via internet är att in- och utleveranser av dokumentfiler sker med god kontroll och förenklad projektadministration. Hela tanken bakom är att smidigare kunna hantera den digitala dokumentationen i samband med förändringar, som görs av externa parter.

Genom att tillåta dessa att logga in i projektarkivet, kan hela hanteringen förenklas, bli kvalitativt bättre och tidsödande sortering av inkommande filer kan elimineras. Vid inleveranser ser systemet till att dokumentfilerna levereras på ett sätt där god ordning premieras, exempelvis att nödvändiga dokumentuppgifter anges och att leveranstillfällena dokumenteras. Att arbeta med förändringsarbeten via en projektstruktur, digitala leveranser och med stöd av optimala verktyg sparar mycket tid för dig och dina externa användare. Och du får en leveranskontroll som motsvarar upprättade kontrakt!

All förändring av dokumentation och information bör sker i projektform eller liknande. God kontroll på utlåningen av dokumentationen, vem som får ändra vad och när samt god kvalitetskontroll är centrala moment. Så skapas förutsättningar för hög informationskvalitet.

Projekthantering via internetportal

Den digitala informationen är enkel att flytta från en part till en annan, i jämförelse med den pappersbaserade informationen. Det svåra med det enkla är att det är alldeles för enkelt att skicka för mycket, skicka samma igen och kanske många gånger till innan projektet är klart. Och varje gång uppstår stora behov av att jämföra och städa information. Kravet är följaktligen att det endast skall utföras relevanta och kontrollerade leveranser. Trix-produkterna innehåller funktioner för att på olika sätt kontrollera vad externa leverantörer levererar. Kvalitetskontrollen underlättas när det endast är en kontrollerad delmängd av informationen som skall hanteras.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder finns hos alla som genomför projekt där digital information skapas eller förändras. Se några exempel nedan:

Använd byggbranschens rekommendationer

Nyligen släpptes utgåva 2 av Bygghandlingar 90, del 8, Digitala leveranser för bygg och fastighet. Den är en rekommendation och ett välkommet initiativ till samordning av det digitala flödet i bygg- och förvaltningsprocessen. Boken samlar branschens aktörer och ger utrymme för så kallade Tillämpningsanvisningar, som ska klarlägga aktuella behov för en specifik kund eller specifikt projekt. Provanum är medförfattare av denna bok, som löpande införs hos våra kunder. Provanum har också tagit fram en Tillämpningsanvisning, baserad på FFI, föreningen för förvaltningsinformation, motsvarande. Denna bok, som utgör ett komplement till Bygghandlingar 90, del 8, Digitala leveranser för bygg och fastighet, avser att styra det digitala flödet för våra kunders behov.

Hantera byggprojekt digitalt

Digital ritningshantering är självklar idag. Utbytet mellan projektets aktörer störs dock av dålig ordning på både dataöverföring och dålig kontroll på vad som skickas och när. Trix ProjectAccess 7 skapar styrning av det digitala flödet, överlastade cd-skivor eller projektsajter undviks och förvaltaren får sina ritningar direkt inlevererade i förvaltningssystemen. Under full kontroll! Läs mer…

Projektportal med extern access

Projektportalen hjälper dig att skapa etappindelade leveranser baserade på aktuell tidplan. Hela leveransen finns tillhanda på angiven tid, med omfattningen tydligt registrerad i en leveransspecifikation. En per leverantör eller liknande. Hela planeringen kan skapas i förväg och varje leveranstillfälle bevakas av vår arbetsflödesmotor. Systemet sköter det administrativa och tiden kan användas för nyttigare ändamål. Läs mer…

Informationskontroll vid inleveranser

Samordning och leveranskontroller är en viktig del, som är svåröverskådlig i den digitala världen, och därför ofta blir dåligt utförd. Resultatet blir att mottagaren oftast inte erhåller den kvalitet som avtalats, och informationen kräver omarbetning och kvalitetshöjande tilläggsarbeten för att komma till nytta som avsetts från början. Leveranskontroller skall planeras redan i upphandlingsunderlagen, och inte hanteras på annorlunda sätt än genom sedvanliga granskning och godkännandeprocesser. Det som tillkommer i den digitala världen är att även kontrollera den inbyggda digitala strukturen i underlagen, så att informationen relativt enkelt kan importeras i förvaltningssystemen. Läs mer…

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en läkemedel som ordineras för att behandla olika anmärkningar. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunktion, inklusive flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.