Projektportal med extern access

En projektportal gör dina dokument tillgängliga online för externa användare. Dokument kan checkas ut så att revideringsarbetet kan genomföras utan att originalen i arkivet påverkas, och utan att den pågående förvaltningsverksamheten störs. Du sparar arbetstid genom att låta externa användare följa en gemensam uppsättning regler. På så vis kan hela hanteringen förenklas, bli kvalitativt bättre och tidsödande moment kan elimineras. Du får även dina dokument levererade direkt till ditt arkiv, inte via cd-skivor med tveksam ordning eller via överfyllda e-postsystem.

Projektet kan dela information via projektportalen. Det görs via en struktur som exempelvis består av processobjekt, såsom skeden, milstolpar eller huvudaktiviteter. Dessa ska spegla aktuell projektplan för att stödja god ordning och reda i projektets dokumenthantering. Under varje processobjekt kan en filmapp skapas, avsett att användas för att utbyta och förmedla filer i projektet. Filträdet används som en arbetsyta före den formella inleveransen till aktuellt processobjekt. Externa användare kan samverka på ett effektivt sätt fram till nästa inleverans och sedan överlämna all dokumentation med full kontroll, genom en incheckning. Alla leveranser registreras i en logg per filmapp. Förvaltaren kan starta intern behandling och kontroll.

Projektportalen hanterar även inleveranser av BIM-information, exempelvis xml-filer med objektsinformation som utrymmesdefinitioner eller komponenter. Särskilda funktioner kan hantera denna typ av objekt i enlighet med svensk standardrekommendation Bygghandlingar 90, del 8.

Att använda en projektportal är ett optimalt sätt att hantera de nödvändiga förändringar på dokumentationen som krävs vid ny- och ombyggnader. Det finns mycket persontid att spara på effektivisera detta arbete, framförallt blir det enklare att använda externt stöd för att utföra leveranskontroller, att leveransen innehåller vad som avtalats.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals andra droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla andra klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunction, inklusive många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.