Specialisttjänster

Ett nytt dokument- och informationssystem på plats är ett stort steg mot ett enklare, mer effektivt sätt att arbeta. Systemet är verktyget, men hur kan du säkerställa att affärsprocesserna är lika effektiva och verkligen utnyttjar verktyget?

Det effektivaste sättet att optimera en investering, både initialt och löpande, är att tillföra specialistkunskap. Gör man rätt från början, och därefter genomför ett planerat kvalitetsfokuserat underhåll varje år, kommer hela systemlösningen bli kostnadseffektiv. Att lyfta pappersbaserad information till en effektiv digital motsvarighet kräver goda insikter och kunskap. Det är lätt att göra fel, och att förenkla de bakomliggande behoven. Och då behöver alltsammans ofta göras om, till onödiga merkostnader.

Utnyttja våra erfarenheter från många uppdrag

Den digitala förändringen är inte självklar i hur den skall utformas. En snabb utveckling av både teknik och förändringar i samhället kräver en långsiktig planering och årsvis uppdatering av aktuella planer.

Vårt arbete med olika kunder inom många olika branscher har skapat en god och bred erfarenhet. I kombination med välutvecklade tjänster, dokumenterade med genomförande rutiner och checklistor, skapar vi ett effektivt stöd till er verksamhet. Genom våra specialister kan ni komplettera er egen verksamhet med spetskompetens vid behov. Tillsammans kan vi hitta en metodik för hur dokument- och informationshanteringen skall passa in i er övergripande strategi, så vi kan finna moment där vi kan bidra med optimeringar. Detta är ett sätt att skapa en kostnadseffektiv totallösning för er verksamhet.

Exempel på kundlösningar

Våra kunder som ser behov av kompetensförstärkning inom tekniskt informationshantering har serviceavtal. Se några exempel nedan:

Affärsstöd

Den optimala nyttan med dokument-och informationshanteringen uppstår när de olika arbetsprocesserna fungerar tillsammans på ett optimalt sätt. Med affärsnyttan i fokus kan de olika arbetsprocesserna utformas och anpassas efter verksamhetens krav. Vårt arbete kring dokument- och informationshanteringen för tekniska organisationer ger oss en bra grund att stå på när vi utformat vårt affärstöd. Läs mer…

Systemstöd

Installation innebär att en Trix-produkt installeras på er applikationsserver, med databasen på er databasserver. Detta beror av hur er servermiljö ser ut och avgörs på plats. Klienterna måste installeras separat per klient eller genom central programdistribution. Om webb-klienter skall användas måste en webbserver också installeras, och skall externa användare kunna logga in krävs servrar utanför brandväggarna och portöppningar i dessa. Allt enligt er standard. Läs mer…

Digitalisering

Vi kan erbjuda digitalisering av ert ritningsarkiv, från en pappersritning till en modern cad-modell i 3D, försedd med standardiserade och intelligenta objekt. Läs mer…

Support och utbildning

Support är en väldigt viktig del i det vardagliga arbetet. Med en bra support och utbildning som grund kan Trix-produkterna användas på ett mer optimalt sätt.  Vår programsupport är tillgänglig efter driftsättningen och avser alla funktioner i Trix-produkterna. Vi tillhandahåller även specialistsupport med samma upplägg och den ger tillgång till våra specialister inom olika områden. Läs mer…

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla övriga klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunction, inklusive flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.