Affärsstöd

Verksamheten styrs av kontinuerliga krav på vinstgenerering, både som en överlevnadsfaktor och vinstgenerator. Metoder och verktyg är grunden i hur detta kan utvecklas, och detta kan beskrivas i arbetsprocesser, bestående av optimal metodik och effektiva verktyg. Det är inte möjligt att skapa optimala affärsprocesser utan att bryta ner dessa till arbetsprocesser som genomförs med optimal effektivitet.

Vi utvecklar Trix-produkterna till effektiva verktyg, men de kan inte fungera väl utan samspelande metoder, så att dessa tillsammans bildar en effektiv arbetsprocess. Vårt mål är att erbjuda metoder tillsamman med våra Trix-produkter till en komplett och effektiv enhet, som ger kunden en arbetsprocess som passar in i verksamheten.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning erbjuder tillgång till våra erfarenheter, vår branschvana och vårt kontaktnät. Vi avser att träffas minst en gång per år för att klarlägga de aktuella frågeställningar och behov som båda parter har intresse av, och för att skapa grundläggande aktiviteter, som skapar möjlighet till ett smidigt samarbete. Mötet är ett lednings- och planeringsmöte som behandlar marknad och teknik, aktuella behov, användandet av Trix-produkter samt budget och planering.

Affärsprocessutveckling

I samband med att informationen digitaliseras krävs det att tillhörande rutiner omarbetas och optimeras, risken att medarbetarna fortsätter i gamla hjulspår är annars stor. Vi erbjuder stöd för en kontinuerlig förbättring av processerna kring dokument- och informationshanteringen. Ett lyckat införande kräver tydliga målsättningar, förändrade arbetsprocesser och god kommunikationsförmåga, samt bred kompetens för att integrera nya processer och programverktyg. Detta stöd omfattar bland annat rutiner för digital hantering av olika slag, exempelvis ökad tillgänglighet, hantering av revideringar samt säkerhet och sekretess.

Informationsstrukturering

Vår erfarenhet är att den dokument- och informationsstrukturering som behövs vid digital hantering ställer högre krav på hög kvalitét än motsvarande för manuell hantering. Detta är en av fördelarna med ett digitalt arkiv. Utan hög kvalitét försvinner möjligheten till en snabb och exakt sökning efter rätt information. Vi följer svenska och internationella standarder och hjälper dig till en kontinuerlig förbättring av struktureringen av dokument- och informationshanteringen.

Informationssamordning

All digital information tenderar att bli oanvändbar genom dålig ordning på digitala strukturer då informationen skapas. Varierande behov och krav på olika aktörer genererar varierande kvalitet på informationen. En fastighets- eller anläggningsägare, som ligger sist i informationskedjan, får sällan informationen levererad i en god och användbar ordning. Istället krävs det kostsamma utredningsarbeten för att återskapa den nödvändiga ordningen. Och det är mycket dyrt! Detta kan förbättras genom samordning och kontroll. En del av detta arbete utgörs av kontroll av inlevererade filer, både cad- och objektmodeller. Vi gör avtalade leveranskontroller, så att felen får legala konsekvenser. Informationsleveranser omfattar också alltmer andra typer av data, exempelvis BIM-relaterad information som utrymmes- och utrustningsinformation.

Förstudier

Förstudier görs för att skapa en tydlig bild av det aktuella behovet. Utifrån resultatet kan därefter en plan bestämmas, som dessutom ger en intäkts- och kostnadskalkyl.

Pilottester

När förstudien är klar, eller om motsvarande information finns tillgänglig, kan resultatet prövas i en pilotinstallation. Fördelen med denna är att de planerade åtgärderna kan testas i ett realistisk miljö, vilket ofta ger en kompletterande bild som leder till justeringar av planen. Nya erfarenheter på ett tidigt stadium väger in, helt enkelt.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få läkemedel, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har var och man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, även inkluderande många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din farmaceut.