Support och utbildning

Stöd då Trix-produkterna används är nödvändigt, inte bara inledningsvis utan också löpande, vid uppdateringar och när nya användare tillkommer. Både supporten och utbildningarna finns tillgängliga via internet med personlig uppkopplad supportoperatör eller lärare. Utbildningarna finns också som självstudiekurser.

PTS Frontdesk

Vår support organiseras via kundtjänsten PTS Frontdesk, som är tillgänglig via telefon, e-post eller webb. Den är gemensam för alla våra marknader både nationellt och internationellt och är organiserad som en del i säljarbetet.

Alla inkommande ärenden registreras via PTS Frontdesk, som är bemannad dagtid mellan 0700 – 2300 CET. Ärendet handläggs utifrån förutsättningarna i gällande avtal och förses alltid med ett ärendenummer. Normalt är responstiden inom några minuter, men ärendets art bestämmer handläggningstiden. Kunder med prioriterande avtal har företräde och därmed kortast handläggningstid.

Trix Abonnemangssupport (Trix Subscription Support)

Underhåll av Trix-programvaran hanteras genom Trix Abonnemangssupport som är ett prenumerationsavtal. Det ger fri tillgång till nya versioner inom samma huvudversion och debiteras årsvis i förskott med 20 % av den totala licenskostnaden.  Dessutom erbjuds hjälp vid installations- och konfigurationsarbeten. Avtalet vänder sig till kundens systemansvariga som därmed får ett stöd i sitt arbete för att uppnå optimal intern service av programvarorna.

Trix Programsupport (Trix Software Support)

Stöd till användare som behöver hanteras genom Trix Programsupport. Den är tillgänglig efter utbildning och driftsättning av den nya Trix-produkten, och avser funktioner i Trix-produkten. För utnyttjad tid betalar ni månadsvis för varje påbörjad 15 min-period.

Trix Specialistsupport (Trix Specialist Support)

Vi tillhandahåller även specialistsupport, Trix Specialistsupport, som ger tillgång till våra specialister inom olika kompetensområden inom informationshantering. Denna support skall vara ett kompetensstöd vid specifika arbetsuppgifter som berör arbetsprocesser där Trix-produkterna används. Specialistsupporten skall normalt tidsplaneras för att stödet skall bli effektivt. För utnyttjad tid betalar ni månadsvis för varje påbörjad 15 min-period.

Trix Normalutbildning (Trix Standard Training)

Den vanliga utbildningen kallas Trix Normalutbildning , och omfattar den vanligaste momenten för den som arbetar flera gånger per vecka med aktuell Trix-produkt. Utbildningen följer en bestämd uppsättning övningsmoment, givetvis olika för varje produkt. Denna utbildning sälj per utbildningsdag. Avsedd för standardanvändaren av Trix-produkt. Max 10 elever per tillfälle.

Trix Administratörsutbildning (Trix Administrator Training)

Vår utbildningen för den som har en roll som administratör av information kallas Trix Administratörsutbildning , och omfattar de vanligaste momenten kring administration av Trix-produkterna och den information som hanteras med hjälp av dem. Utbildningen följer en bestämd uppsättning övningsmoment, givetvis olika för varje produkt. En förutsättning för denna utbildning är genomförd Trix Normalutbildning. Denna utbildning sälj per utbildningsdag. Avsedd för administratören av Trix-produkten. Max 4 elever per tillfälle.

Trix Specialutbildning (Trix Special Training)

I olika sammanhang krävs specialanpassade utbildningar, oftast med utgångspunkt från våra specialisttjänster. Vi kallar dem Trix Specialutbildning, och de skapas utifrån en grundmall, men kan anpassas till innehåll efter behov och önskemål. Denna utbildning säljs per utbildningsdag och med omfattning enligt överenskommelse. Före utbildningsdagen krävs dessutom förberedande dagar då utbildningen komponeras. För speciella behov av utbildning av och kring Trix-produkten. Max 10  elever per tillfälle.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals olika droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika anmärkningar. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få droger, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunktion, inklusive flera blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.