Systemstöd

I vår standardinstallation utförs installationen på kundens applikationsserver. Och databasen på er databasserver. Den exakta servermiljön beror av hur det ser ut hos kunden och avgörs före installationen. Installation innebär att en helt ny version av Trix-produkten etableras i kundens applikationsserver. Vid uppdatering från tidigare version, kontrolleras kundens databas, så att all data bevaras. Själva licenshanteraren installeras på lämplig server och överenskommen licensnyckel anges. Arbetet med installation och konfigurering varierar efter behov och önskemål. Om webb-klienter skall användas måste en webbserver installeras, och motsvarande programdistribution utföras på klienterna.

Installationsunderlag för klientinstallationerna placeras för åtkomst från anslutna klientdatorer, eller förbereds för programdistribution.

När installationen är utförd och fungerande skall systemet konfigureras. Den viktigaste delen i det arbetet avser användare, användargrupper och fördelning av licenser.

Andra delar är konfigurering av metadatafält, objekttyper, funktionsalternativ och rapporter. Eftersom varje ny version av Trix-produkt har tillägg och förändringar, måste åtminstone någon form av etablering av dessa nyheter göras.

Vi behöver få tillgång till alla serverresurser som berörs av installationen, samt av den personal som skall vara behjälplig.

Installation

Installation innebär att en Trix-produkt installeras på er applikationsserver, med databasen på er databasserver. Detta beror av hur er servermiljö ser ut och avgörs på plats. Klienterna måste installeras separat per klient eller genom central programdistribution. Om webb-klienter skall användas måste en webbserver också installeras, och skall externa användare kunna logga in krävs servrar utanför brandväggarna och portöppningar i dessa. Allt enligt er standard. Arbetet med installation varierar efter behov och önskemål.

Konfigurering

När installationen är utförd och fungerande skall systemet konfigureras. Den viktigaste delen i det arbetet avser användare, användargrupper och licenstyper. Arbetet kräver ett förarbete, så att de önskade alternativen är klarlagda. Själva licenshanteraren installeras på lämplig server och överenskommen licensnyckel anges. Andra delar är konfigurering av metadatafält, objekttyper, funktionsalternativ och rapporter. Eftersom varje ny version av Trix-produkt har tillägg och förändringar, måste åtminstone någon form av etablering av dessa nyheter göras.

Systemdesign

Hur systemlösningen skall se ut bestäms i arbetet med systemdesignen. Den utgår från de angivna förutsättningarna och ur detta skapas systemets uppbyggnad. Syftet är att stödja de verksamhetsprocesser som redovisats och diskuterats. Detta gäller såväl olika användargruppers behov som dokumentstrukturer och er gällande IT-policy. Det är viktigt att ni bistår oss med nödvändiga uppgifter om berörda processer, eftersom detta ligger till grund för vår systemdesign. På detta sätt skapas en för er verksamhet optimerad konfiguration.

Systemintegration

Ett nytt informationssystem kan behöva tekniskt integreras med andra system, exempelvis för att utbyta information i syfte att undvika dubbellagring. Om detta visar sig lönsamt att automatisera krävs en systemintegration. Denna kräver alltid ett öppet deltagande från samtliga berörda parter.

Datamigrering

Ibland är det nödvändigt att flytta information från ett befintligt datasystem eller ett filsystem, in till det nya dokument- och informationssystemet. Och kanske samtidigt städa bland den befintliga informationen i syfte att rätta till gamla misstag, så att det nya systemet startas med bästa möjliga förutsättningar. God ordning och reda på informationen är nödvändigt för att uppnå optimal effektivisering. Vi har genomfört en rad migreringar med alltifrån några tusen filer till flera hundratusen dataposter, till något av våra moderna dokument- och informationssystem.

Datakontroll

All inkommande ny eller förändrad information måste kontrolleras med avseende på kvalitet. Detta måste göras vid givna tidpunkter och omfattningar samt förutsättningar. Extra viktigt eftersom det är så enkelt att göra digitala förändringar, vilket leder till att kontrollen blir oerhört tidsödande om den hela tiden skall ta hänsyn till alltför många tillfällen. Detta måste planeras väl.

Arkivhållning

I vår verksamhet ingår det att hantera våra kunders digitala arkiv, antingen hos kunden eller hos oss. Vi arbetar på distans via internet så båda möjligheterna finns. Vi säkerställer att alla delmoment sköts och kunden behöver själv då inte hantera de olika momenten. Vi kan utföra redigering på cad-ritningar, exempelvis i samband med att ni gör en allmän revidering av ritningar eller att dessa digitaliseras. Omfattande redigeringar är enklare att utföra med cad-filerna som grund. Vi kan också rätta till felaktigheter som beror av att krav i er cad-standard inte har följts. Arbetet görs hos våra samarbetspartners i Indien eller Kina och vi kan konkurrera med hög kvalitet och bra priser.

Systemdrift

Vi kan på ombesörja drift av Trix-produkterna i en systemlösning. I regel sker detta via ett avtal om systemdrift, där både hård- och mjukvara samt support ingår. Särskilt vår produkt Trix FastDoc är lämpad för detta.

CAD-teknik

Cad-tekniken är en speciell dokumentkunskap. Utvecklingen av verktygen går fort och det krävs därför en god informationsstruktur och kunskap om cad-teknik för att utnyttja verktygen maximalt. Vi har våra rötter i cad-tekniken och våra Trix-produkter har sitt ursprung ur den. Vårt arbete med AutoCAD, Microstation och Archicad är avancerat och vi är, sedan mer än 30 år, auktoriserade AutoCAD-utvecklare. Erfarenheten är lång och vi har mycket att erbjuda inom cad-tekniken. Dessutom utvecklar vi en del cad-verktyg som effektiviserar arbetet och vi kan skapa de verktyg som behövs i er verksamhet.

Systemutveckling

Vi kan tillhandahålla specialdesignad programutveckling vid behov. Det vi avser är någon form av kundanpassning av Trix-produkterna, så att de passar bättre in i ett specifikt sammanhang. Exempelvis en inläsningsrutin av data från ett annat system, eller en anpassning av en cad-funktion så att importen till Trix-produkterna blir smidigare.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals andra läkemedel online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla olika anmärkningar. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns många andra frågeställningar. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan orsaka erektil dysfunction, även inkluderande många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.