Varför gör vi detta?

VI ÄR INGENJÖRER TILL ER TJÄNST

Vår verksamhet härstammar från vårt eget ingenjörsarbete inom flera olika branscher. Yrkeserfarenheten har sporrat oss att skapa Trix-produkterna för att underlätta ingenjörens dagliga arbete med dokument och information. Även våra specialisttjänster är resultatet av ingenjörsmässiga behov.

Vi skapar system för ingenjörer. När vi tar oss an en uppgift tänker vi på ingenjörens behov av verktyg till uppgiften. Och ser till våra kunders operativa behov inom varje affärsprocess samt anpassar verktygen utifrån detta perspektiv.

Våra produkter innehåller många funktioner som skapats just i detta syfte, och vi utnyttjar tidigt nya användbara teknologier på marknaden. Ett exempel är vår nya Deep Zoom-teknik, som dramatiskt snabbar upp visning av ritningar på mobila enheter och persondatorer. Utan behov av att ladda ned hela den stora ritningsfilen ger den en helt ny upplevelse. Snabbt och effektivt för användaren i det dagliga arbetet.

ATT HANTERA INGENJÖRSBASERAD INFORMATION

Oftast förekommer stora variationer på den digitala informationens struktur, kvalitet och giltighet. Dessa tre grundläggande förutsättningar måste hanteras parallellt, och uppnå samstämmighet, annars fallerar ofta förtroendet för informationen.

Vi utvecklar våra tjänster, och våra Trix-produkter genom att noggrant studera våra kunders behov kring de olika användarnas roller som krävs i verksamheten. Och ser möjligheterna i att förenkla deras dagliga arbete genom att hela tiden optimera både tjänsterna och verktygen i Trix-produkterna.

Att hantera ingenjörsbaserad information speglas av komplexitet och omfattning, samt att förändringsarbeten genererar stora mängder information att kvalitetssäkra vid varje tillfälle. Vi har skapat alla Trix-produkter för att underlätta detta arbete.

ETABLERA > FASTSTÄLLA > PUBLICERA

Ingenjörsarbetet innebär kreativt arbete vid nykonstruktion och vid revidering av befintliga konstruktioner. Slutresultatet måste fastställas och verifieras före publicering. Självklart, men nog så svårt och nödvändigt i den digitala världen eftersom det är så enkelt att kopiera och skapa oreda med alla kopior.

Det är möjligt att 1 av 10 män har ett hälsoproblem i samband med att ha sex, till exempel betydelse. Amerikaner beställer hundratusentals övriga droger online. Cialis är en medicin som ordineras för att behandla övriga klagomål. Vad vet du redan om cialis kostnad? Ska du få mediciner, som Cialis, från webben? Det finns flera andra frågor. Tydligen har varje man hört talas om cialis pris. Annan fråga som vi måste diskutera är Hur mycket kostar Cialis kostnad. En lång lista med vanliga läkemedel kan anledning erektil dysfunction, även inkluderande många blodtrycksmedicin, smärtstillande medel och vissa antidepressiva medel. Kom ihåg att om du har några frågor om Cialis fråga din apotekspersonal.